Digitalt årsmöte Alpina Club Schweden för betalande medlemmar via Zoom ( https://zoom.us/ )

• Datum, 2021-03-25
• Tid 19:00
• Förslag till dagordning:

 1. Om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två rösträknare tillika justeringsmän samt kontroll av antalet röstberättigade
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Balans- och resultaträkningar
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Förslag till budget för innevarande räkenskapsår
 8. Fastställande av medlemsavgift
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Val av styrelse
 11. Övriga frågor

  Anmäl dig till webmaster@alpinaclubschweden.se så kommer information om hur du kopplar upp dig via Zoom.
  Även eventuella motioner går bra maila via ovan mail.

Årsmöte 2021 Alpina Club Schweden

Jan Törnkvist


Alpinaberoende sedan jag blev med min B10 V8 2010. Har sedan augusti 2015, ytterligare en B10, blev en V8S också den titansilvermetallic.


Post navigation


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *