Styrelsens sammansättning för Alpina Club Schweden 2020

Ordförande: Jan Törnkvist Skicka mail
Vice ordförande: Ando Gunnarsson Skicka mail
Sekreterare: Rolf Forsman Skicka mail
Kassör: Fredrik Ekroth Skicka mail
Webmaster: Jörgen Johansson Skicka mail
Ledamot: Henrik Lundbäck Skicka mail
Ledamot: Dic Henricson Skicka mail
Ledamot: Ted Willes Skicka mail