Bli medlem.
Det är enkelt att bli medlem i Alpina Club Schweden.
Du betalar in 300:- på P.G 43 17 34-3 eller via Swish enligt nedan och anger namn och adress samt fyller i alla nedanstående uppgifter. Efter att betalningen kommit klubben tillhanda skickas ett medlemskort till den angivna adressen. Medlemskapet gäller i ett kalenderår, den som blir medlem efter den 1/10 förblir medlem hela följande kalenderår, vid vidare frågor kontakta ordförande
Jan Törnkvist ordforanden@alpinaclubschweden.se
Hälsningar Styrelsen