Styrelsens sammansättning för Alpina Club Schweden 2017

Ordförande: Ando Gunnarsson Skicka mail
Vice ordförande: Fredrik Ekroth Skicka mail
Sekreterare: Stig-Björn Rudolph Skicka mail
Kassör: Fredrik Ekroth Skicka mail
Ledamot: Rolf Forsman Skicka mail
Ledamot: Henrik Lundbäck Skicka mail
Ledamot: Dic Henricson Skicka mail
Webmaster: Jan Törnkvist Skicka mail